UBND xã tổ chức phiên họp thứ 27, khóa XXI nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày 29/9/2023 UBND xã tổ chức Phiên họp lần thứ 27. Dự, chỉ đạo Phiên họp có đồng chí Lò Văn Xuân - Bí thư Đảng uỷ xã; chủ trì Phiên họp đồng chí Đoàn Công Chức - Phó bí thư, Chủ tịch UBND xã. Tham dự Phiên họp có các đồng chí trong Ban thường vụ, Thường trực Đảng ủy - HĐND, lãnh đạo UBND – UBMTTQVN và Trưởng, phó các tổ chức chính trị - xã hội xã; lãnh đạo đơn vị trường học, trạm y tế, cán bộ, công chức xã; các đồng chí trưởng bản 15/15 trưởng bản.

    Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức Chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019 và Chương trình công tác tháng 9 năm 2023.

    Ngày 29/9/2023 UBND xã tổ chức Phiên họp lần thứ 27. Dự, chỉ đạo Phiên họp có đồng chí Lò Văn Xuân - Bí thư Đảng uỷ xã; chủ trì Phiên họp đồng chí Đoàn Công Chức - Phó bí thư, Chủ tịch UBND xã.

    Tham dự Phiên họp có các đồng chí trong Ban thường vụ, Thường trực Đảng ủy - HĐND, lãnh đạo UBND – UBMTTQVN và Trưởng, phó các tổ chức chính trị - xã hội xã; lãnh đạo đơn vị trường học, trạm y tế, cán bộ, công chức xã; các đồng chí trưởng bản 15/15 trưởng bản.

    Tại phiên họp lần thứ 27-UBND xã đã báo cáo đánh giá khái quát tình hình phát triển kinh tế xã hội quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023.

anh tin bai

- Về trồng trọt: Lúa Mùa 267 ha, lúa chiêm xuân 120 ha, lúa nương 87 ha, Ngô 60 ha và một số cây trồng khác thực hiện được 100% chỉ tiêu giao.

- Về chăn nuôi: Tổng đàn gia súc, gia cầm trên toàn xã gần 63.246/61.010 con. Trong đó: Trâu 411 con, 4.270 con, Lợn 5.657 con, Dê 820 con, gia cầm gần 52.088 con. Đồng thời UBND xã đã chỉ đạo thực hiện tiêm phòng các loại vacxin  3.200 liều trâu, bò; 476  liều cho chó.

- Về Tài chính - Tín dụng: Thu Ngân sách trên địa bàn 66.150.500 đồng, đồng thời chỉ đạo quản lý, sử dụng vốn vay hỗ trợ xoá đói giảm nghèo có hiệu quả. Tổng dư nợ trong nhân dân đối với ngân hàng chính sách xã hội là 30.125.875.287 đồng với 751 hộ vay; vốn vay NHNN&PTNT là 22 tỷ đồng.

Trong 3 tháng cuối năm UBND xã tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn nhân dân chăm sóc, bảo vệ cây trồng, vật nuôi, cùng với đó vận động nhân dân chuyển đổi diện tích cây trồng trên đất dốc kém hiệu quả chuyển sang trồng cây ăn quả, cây dược liệu, cây có giá trị kinh tế cao theo chủ trương của tỉnh, huyện và xã nhằm nâng cao thu nhập xóa đói giảm nghèo cho người dân; triển khai công tác tiêm phòng các loại vacxin cho đàn gia súc gia cầm; công tác kiểm soát giết mổ.

anh tin baiẢnh: Lò Văn Chăm - VP Thống kê xã
Tác giả: Lò Văn Chăm - Công chức VP Thống kê xã (HĐND-UBND) xã Yên Hưng
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 46
  • Trong tuần: 87
  • Tất cả: 25,269