Hội Nông dân huyện Sông Mã thực hiện giải ngân từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân huyện, tại xã Yên Hưng
Thực hiện Công văn số 1910/UBND-NN ngày 31/7/2023 của UBND huyện Sông Mã, về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện phát triển vùng nguyên liệu cung cấp cho trung tâm chế biến rau quả Doveco Sơn La; Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 01/02/2023 của UBND huyện Sông Mã, về  triển khai thực hiện Nghị quyết số 50/2022/NQ/HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh  trên địa bàn huyện Sông Mã đến năm 2023; 

Thực hiện Công văn số 1910/UBND-NN ngày 31/7/2023 của UBND huyện Sông Mã, về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện phát triển vùng nguyên liệu cung cấp cho trung tâm chế biến rau quả Doveco Sơn La; Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 01/02/2023 của UBND huyện Sông Mã, về  triển khai thực hiện Nghị quyết số 50/2022/NQ/HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh  trên địa bàn huyện Sông Mã đến năm 2023;

Ban quản lý bản Sòng Hạ, Bản Sòng và bản Bua và các hộ gia đình đăng ký trồng rau, quả và ký cam kết diện tích trồng rau, quả và đề xuất Hội Nông dân huyện Sông Mã hỗ trợ vay vốn từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân huyện.

          Tổng số hộ được hỗ trợ vay vốn là 12 hộ/12 ha diện tích đất đăng ký trồng rau, quả với số tiền: 600.000.000đ (Sáu trăm triệu đồng). 

anh tin bai

anh tin bai

anh tin bai

anh tin baiẢnh: Phú Hoa (một số hình ảnh của Hội Nông dân huyện đang giải Ngân tại xã)
Tác giả: Lò Văn Chăm - Công Chức VP Thống kê xã Yên Hưng (Bộ phận một cửa)
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 69
  • Trong tuần: 110
  • Tất cả: 25,292