Thường trực HĐND xã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7/2023
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức Chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11năm 2019; Thực hiện Quy chế làm việc của HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021- 2026; kế hoạch số: 22/KH-HĐND ngày 21/7/2023 về việc tổ chức phiên họp tháng 7 của Thường trực HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

Sáng ngày 28/7/2023 Thường trực Hội đồng nhân dân xã Yên Hưng tổ chức phiên họp Thường trực HĐND xã tháng 7/2023 (khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026). Đồng chí Tòng Văn Kiến – Phó bí thư Thường trực đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã chủ trì phiên họp. Tham dự có các đồng chí Thường trực HĐND, trưởng Ban, phó trưởng Ban HĐND xã, công chức phục vụ phiên họp: Mời đại diện lãnh đạo UBND xã; đại diện UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội xã;

Phiên họp đã diễn ra trong ½ ngày Sau khi kết thúc phiên họp; đồng chí Tòng Văn Kiến - Phó Thường trực đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã kết luận một số nhiệm vụ cần triển khai, giám sát như sau:

1. Giao Văn phòng tham mưu xây dựng kế hoạch, Quyết định đoàn giám sát, đề cương báo cáo và các văn bản liên quan cho cuộc giám sát Trường THCS Yên Hưng.

Nội dung giám sát chuyên đề: Giám sát tiền quỹ đóng góp phụ huynh học sinh năm học 2022 – 2023.

2. Bàn và phân công điều động Đại biểu HĐND xã ứng cử từ đơn vị Bầu cử số 04 đi hoạt động đại biểu HĐND ở đơn vị Bầu cử số 01 (do đơn vị Bầu cử số 01 không có đại biểu HĐND xã hoạt động, do điều động, luân chuyển công tác cán bộ).

3. Đề nghị UBND, UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã tổ chức tuyên truyền, triển khai Nghị quyết số: 200/NQ-HĐND ngày 20/7/2023 về việc sáp nhập và đặt tên bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Sơn La (đợt 6); trên địa bàn xã Yên Hưng sáp nhập 02 bản thành 01 bản (sáp nhập bản Pái với bản Nà Dìa thành Bản Pái Dìa), chủ động triển khai quy trình kiện toàn các chức danh người hoạt động không chuyên trách và các chức danh khác ở bản theo Điều lệ của tổ chức mình.

Tác giả: Lò Văn Chăm - Công chức VP Thống kê xã (HĐND-UBND) xã Yên Hưng
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 19
  • Trong tuần: 60
  • Tất cả: 25,242