Hội nghị cán bộ chủ chốt xã
Thực hiện theo chương trình làm việc của BCH Ủy xã Khóa XXV nhiệm kỳ 2015 – 2020, Chương trình công tác tháng 9/2023. Chiều ngày 12 tháng 9 năm 2023 BCH Đảng ủy xã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn xã, có mặt dự Hội nghị 15/15 đồng chí.

Thực hiện theo chương trình làm việc của BCH Ủy xã Khóa XXV nhiệm kỳ 2015 – 2020, Chương trình công tác tháng 9/2023. Chiều ngày 12 tháng 9 năm 2023 BCH Đảng ủy xã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn xã, có mặt dự Hội nghị 15/15 đồng chí.

Chủ trì hội nghị Đ/c: Lò Văn Xuân - Bí thư Đảng ủy xã và các đồng chí trong Ủy BCH và ban chi ủy, các chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã.

Hội nghị đã triển khai kết luận số 54-KL/TW,ngày 09/5/2023 của Ban chấp hành Trung ương về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, " tự diễn biến", " tự chuyển hóa" trong nội bộ; Kế hoạch 182-KH/TU, ngày 27/7/2023 của Tỉnh ủy Sơn La về quán triệt, triển khai Kết luận số 54-KL/TW, ngày 09/5/2023 của Ban Chấp hành trung ương về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về  tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, " tự diễn biến", " tự chuyển hóa" trong nội bộ; Kế hoạch 227-KH/HU, ngày 31/7/2023 của Huyện Ủy Sông Mã về đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Kết luận số 58-KL/TW, ngày 23/6/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về tổ chức và hoạt động của Hội người cao tuổi Việt Nam; Kế hoạch số 83-KL/ĐU, ngày 06/9/2023 của Đảng ủy xã Yên Hưng về triển khai sinh hoạt chính trị giai đoạn 2023 - 2025 về nội dung tác phẩm  " kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

anh tin baiẢnh: Lường Văn Quý
Tác giả: Lường Văn Quý - Công chức văn hóa xã hội xã
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 22
  • Trong tuần: 63
  • Tất cả: 25,245